Έγκαυμα

Έγκαυμα σε παιδί

Έγκαυμα είναι μία σύνθετη κάκωση, κατά την οποία έχουμε μερική ή ολική καταστροφή του δέρματος ή και των βαθύτερων ιστών. Τα εγκαύματα κατατάσσονται σε:

  • Θερμικά
  • Χημικά
  • Ηλεκτρικά
  • Ακτινικά

Ο βαθμός σοβαρότητας του εγκαύματος εξαρτάται από την έκταση, το βάθος, τις περιοχές του σώματος στις οποίες εντοπίζεται, και την ηλικία. Αυτοί είναι και οι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του είδους θεραπείας κάθε εγκαύματος.

Το έγκαυμα αποτελεί μία επείγουσα ιατρική κατάσταση, η οποία απαιτεί εκτίμηση και άμεση αντιμετώπιση από χειρουργό. Αφού ο χειρουργός έχει εξασφαλίσει την επιβίωση του εγκαυματία, μπορεί να προχωρήσει σε εκτίμηση και επιλογή θεραπείας.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Και στις δύο περιπτώσεις στόχος είναι αφενός η λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς και αφετέρου η αισθητική αποκατάσταση, ή βελτίωση των περιοχών που έχουν υποστεί ζημιά.

Συνήθως, συντηρητικά αντιμετωπίζονται τα εγκαύματα περιορισμένης έκτασης και βάθους. Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με ανοικτή ή κλειστή μέθοδο. Η ανοικτή μέθοδος περιλαμβάνει καθημερινό καθαρισμό των εγκαυματικών επιφανειών και τοποθέτηση ειδικών αλοιφών ενώ στην κλειστή γίνεται και επίδεση τους. 

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τον σχολαστικό καθαρισμό της πληγείσας περιοχής και την κάλυψη των επιφανειών που έχουν υποστεί ζημιά με δερματικά μοσχεύματα ή κρημνούς με γενική αναισθησία.

children

Έχετε κάποια απορία; Επικοινωνήστε μαζί μας

213 0287264

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;