Υδροκήλη

Τι είναι η υδροκήλη;

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού στο όσχεο, δηλαδή στο σακουλάκι μέσα στο οποίο βρίσκονται οι όρχεις, μεγαλύτερης Ποσότητας από το φυσιολογικό. Οι όρχεις βρίσκονται φυσιολογικά μέσα στο όσχεο μέσα σε μικρή ποσότητα υγρού. Τα αγόρια στις περισσότερες περιπτώσεις γεννιούνται με φυσιολογική υδροκήλη η οποία με την πάροδο του χρόνου, μέχρι τον πρώτο χρόνο δηλαδή συνήθως εξαφανίζεται.Αν το υγρό αυτό παραμείνει μετά τον πρώτο χρόνο ζωής το παιδί χρήζει χειρουργικής αποκατάστασης.

Μπορεί να εμφανιστεί στη μία και στις δύο πλευρές. Είναι ανώδυνη διόγκωση στο οσχέου και μπορεί να υπάρχουν αυξομειώσεις στο μέγεθος της. Σε οποιαδήποτε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μπορεί να προκύψει στα παιδιά, όπως σε περιπτώσεις ιογενών λοιμώξεων, μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση του μεγέθους της υδροκήλης.

 

Η υδροκήλη όπως και η βουβωνοκήλη δημιουργούνται από τη μη σύγκλιση του έλυτρο περιτοναϊκού πόρου ωσαύτως οφείλει να γίνει κατά την γέννηση.

Σε μεγαλύτερα παιδιά υδροκήλη μπορεί να παρατηρήσουμε σε περιπτώσεις φλεγμονής ή τραυματισμού των όρχεων.

Υδροκήλη στα παιδιά χωρίζονται σε 3 τύπους:

Επικοινωνούσα υδροκήλη, μη επικοινωνούσα υδροκήλη και κύστη τόνου.

Στα κορίτσια σπανιότερα μπορεί να εμφανιστεί Υδροκήλη που αντιστοιχεί στην κύστη τόνου και ονομάζεται κυστη Nuck

Επικοινωνούσα υδροκήλη
Επικοινωνούσα υδροκήλη ονομάζεται η υδροκήλη κατά την οποία υπάρχει μικρή επικοινωνία ανάμεσα στην κοιλιά και το όσχεο . Σε περιπτώσεις επικοινωνουσας υδροκήλης παρατηρείται αυξομείωση του μεγέθους τους γιατί ακριβώς επιτρέπεται η επικοινωνία μεταφορά υγρού από την κοιλιά στο όσχεο και αντίστροφα.

Μη επικοινωνούσα υδροκήλη
Δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην κοιλιά και το όσχεο

Κύστη τονου
Εγκυστωμένο υγρό αναμεσά στα πέταλα του ιδίως ελυτροειδούς

idro

Η Υδροκήλη στον πρώτο χρόνο ζωής στα αγόρια είναι φυσιολογική.

Η υδροκήλη δεν είναι επικίνδυνη για το παιδί φτάνει να μην εμπλέκεται με βουβωνοκήλη. Μεγάλη αύξηση του υγρού της υδροκήλης μπορεί να πιέσει και να επηρεάσει την αγγείωση του όρχι.

Η διάγνωση της υδροκήλης γίνεται συνήθως από τους ίδιους τους γονείς. Παρατηρούν διόγκωση στο όσχεο και επιβεβαιώνεται από τον παιδίατρο και το παιδοχειρουργό με την κλινική εξέταση.

Το παιδί με υδροκήλη θα πρέπει αντιμετωπιστεί μετά  τον πρώτο χρόνο ζωής του. η θεραπεία είναι χειρουργική. Γίνεται με μια μικρή τομή στη βουβωνική περιοχή σε χειρουργείο μιας μέρας, δηλαδή το παιδί φεύγει από το νοσοκομείο λίγες ώρες μετά, όπως και το χειρουργείο της βουβωνοκήλης.

children

Έχετε κάποια απορία; Επικοινωνήστε μαζί μας

213 0287264

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;